1. Numune Hazırlama

      Karot/Kayaç lardan analizler için numune hazırlama

2. Analiz Hizmetleri

Mikroskobik Analizler
Petrografik-petrolojik-alterasyon petrografisi 
Analizleri
Cevher Mineralojisi/Mikroskobisi
Sıvı Kapanım( Fluid&Melt Inclusion Studies) Çalışmaları .

3-Sondaj Karotlarının Tanımlanması (logging) ve Analizleri, Karot Bilgi Bankasının oluşturulması (CRIRSCO; UMREK Koduna göre &JORC& Ni 143 101  Koduna göre)

4- Numune Alımı/sampling

5- Jeokimyasal AnalizlerinYorumlanması & değerlendirilmesi.

Fiyat listemizi indirmek için tıklayınız.